Vana-Peetri elurajoon
 • 4km
  Tartu maantee (Jüri)
 • 5km
  Viljandi maantee (Luige)
 • 11km
  Järve
  Keskus
 • 13km
  Tallinna
  lennujaam
 • 14km
  Ülemiste
  Keskus
 • 15km
  Tallinna südalinn
 • 15km
  Peterburi
  maantee
 • 15km
  Pärnu maantee (Saue)

Ringtee Tehnopark asub Rae vallas, 2015.a. ehitatud Tallinna ringtee Kurna liiklussõlmel, Eesti ühe tihedaima liiklusega põhimaantee – Tallinna ringtee ääres, logistiliselt väga heas asukohas, kus teedeühendus Eesti eri suundadesse on eeskujulik ja muutumas tänu Tallinna ringtee täielikult 4-realiseks ehitamisele veelgi paremaks.


Arendusalale viivad juurdepääsuteed on asfalteeritud, paigaldatud on tänavavalgustus ning rajatud on ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniühendused, sademeveetorustikud, gaasivarustus ja tuletõrje veevarustus. Tehnopargi piirile viib ka Tallinna Nõmme linnaosa ja Kiili valla elamupiirkondadega ühendatud kergliiklustee. Ühistranspordi peatus ca 400m kaugusel. Naabruses palju tuntud ettevõtteid: Hansaplant, Uponor jpt. Naaberkinnistul paikneb värskelt valminud Eesti üks suurim logistikakeskus – “Maxima Logistikakeskus”. Lähipiirkonnas paiknevad elamualad, mis annavad võimaluse tehnopargi töötajatele samas piirkonnas ka elamispindade soetamiseks.


Tehnopargi kinnistud paiknevad Rae vallas, Kurna külas, Õlleköögi põik teel. Õlleköögi nimi on seotud ajalooga – Õlleköögi tee viib tehnopargist mõnesaja meetri kaugusel paikneva, juba 14.sajandil esmamainitud, Kurna mõisa õlleköögini. Müügis on kinnistud pindalaga vahemikus 4156-8412m2. Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule on võimalik rajada kokku kuni 12 hoonet kõrgusega kuni 12m/3 korrust. Tehnopargi detailplaneeringu koostamisel on arvestatud võimaliku vajadusega rajada ka suuremaid hooneid, mille tarbeks on võimalik naaberkinnistuid omavahel kokku liita ning seeläbi saavutada suuremad ehitusalad. Väljaehitatud tehnovõrgud on rajatud piisava võimsusega võimaldamaks ka suurema tööstuse rajamist.

Pakume ka “võtmed kätte” põhimõttel müügiks või anname üürile valmis hooneid vastavalt Tellija lähteülesandele.


Võtame sinuga peagi ühendust!